آموزش صدا سازی و فن بیان

مهندسی صدا در فن بیان

یکی از تخصصی ترین آموزش ها در حوزه ارتباطات و مهارت های کلامی است .
فن بیان خوب تنها به ادا کردن و چیدن کلمات کنار هم ختم نمی شود . در این مقاله به صورت کامل بخوانید

ادامه مقاله »
انسان خردمند

ما انسان خردمند هستیم

شاید زمانی توانستیم انسان خردمند شویم که چیزهایی که در ذهن خلق کردیم را برای دیگران تعریف کنیم ! راحت بگویم ما توانستیم با ( زر ) زدن انسانی خردمند شویم!

ادامه مقاله »