تماس با ما

|

گروه آموزشی مدار, تخصصی ترین گروه فعال در حوزه صدا و صداسازی و مهندسی صدا آماده همکاری با افراد برای توسعه مهارت های فردی و اجتماعی می باشد

آدرس

مشهد - میدان شهدا - مجتمع امیر

تلفن

09157134346

تلفن

info@mdar.ir