راهکار جذاب برای افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس در فن بیان

افزایش عزت نفس فن بیان

دارا بودن عزت نفس و اعتماد به نفس از مهم ترین فاکتور ها هنگام صبحت کردن می باشد تا بتوانیم طرف مقابل خود را به خوبی متقاعد کرده و ایشان را متوجه کنیم. در این مقاله در وب سایت گروه آموزش محور مدار قصد داریم به ارائه 3 راهکار جذاب برای افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس در فن بیان بپردازیم

انگیزه دهید !

سعی کنید یک دوست یا نوجوانی را با صحبت های پر قدرت و با صدای بلند تر برای انجام فعالیتی ترغیب کنید.
از کلمات مثبت ، به همراه تعریف و تمجید چشم پوشی نکنید .
زیرا با ایجاد انگیزه با صحبت هایتان این باور را به دست می آوردید که توانایی دارید تاثیر گذار باشید و به صورت مستقیم باعث

سعی کنید یک دوست یا نوجوانی را با صحبت های پر قدرت و با صدای بلند تر برای انجام فعالیتی ترغیب کنید.
از کلمات مثبت ، به همراه تعریف و تمجید چشم پوشی نکنید .
زیرا با ایجاد انگیزه با صحبت هایتان این باور را به دست می آوردید که توانایی دارید تاثیر گذار باشید و به صورت مستقیم باعث افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس در فن بیان می شود.

.

با رانندگان تاکسی و مسافرین در طول مسیر صحبت کنید !

رانندگان تاکسی و مسافرین بهترین حریفان تمرینی برای شما هستند.
که بتوانید در جمعی ۴ یا ۵ نفره نظرات و اتفاقات روز مره را بازگو کنید.
زیرا در فرصت کوتاهی باید بتوانید شروع قدرتمندی داشته باشید و با انتهای جذاب به صحبت کردنتان پایان دهید.
و شروع این تمرین با مسائل اقتصادی یا سیاسی باشید که اکثر مخاطبین واکنش نشان بدهند بسیار عالی است.

با دوست نزدیک خودتان مشاجره کنید.( ترکیبی از طعنه ، توهین و بازی با کلمات)

شما بی شک به یک دوست بد دهن ، لفظ باز نیاز دارید.
یکی از بهترین تمارین بی ربط حرف زدن ، لحن های نا متعارف ، بدون برنامه کلمات را کنار هم بستن و شوخی های بی مزه و داستان سازی در مورد مسائل بی اهمیت است.
با این تمرین با دوست نزدیک میتوانید هوش کلامی و هیجانی خود را ارتقا ببخشید

امیدواریم که از خواندن این مقاله در وب سایت گروه آموزش محور مدار نهایت لذت را برده باشید