مهندسی صدا در فن بیان

آموزش صدا سازی و فن بیان

ما بیشترین سوتفاهم ها را با دیگران به خاطر عدم کنترل صدا و لحن و هیجانات خود ایجاد می کنیم . بایستی بدانید تصویر ، حس و صدای هر کلمه چگونه به بهترین شکل ممکن اجرا شود!

اهمیت داشتن صدای خوب و گرم بر کسی پوشیده نیست و تاثیر بسیار زیادی زمان ایجاد ارتباط یا گفتگو بر مخاطب دارد. فن بیان خوب تنها به ادا کردن و چیدن کلمات کنار هم ختم نمی شود بلکه نیازمند به مهندسی صدا در فن بیان است!

اهمیت مهندسی صدا در فن بیان ؟!

مهندسی صدا در فن بیان
مهندسی صدا در فن بیان

یکی از مهم ترین هدف های سخنرانی و صبحت کردن با افراد، تاثیر گذاری بر آن ها می باشد. ما اگر ندانیم که چگونه زمان صحبت کردن از بازی صدا و اندازه صدا در کلمات استفاده کنیم ،بی شک می توان گفت که بسیار خشک و بی تاثیر جلوه داده می شویم.

اهمیت مهندسی صدا در فن بیان آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم هر کلمه چه مقدار صدا و هوا و حس مناسب و تصویر احتیاج دارد که بتوانیم با در نظر گرفتن زمان ، مکان و موقعیت و شناخت مخاطب از این فرمول های پر اهمیت استفاده کنیم.

جلسه دادگاه

تنها برای مثال، فرض کنید که در دادگاه هستید و این جملات را بازگو کنید : من حق دارم از خودم دفاع کنم! چون ارزشمندم و بایستی بی گناهی خودم را ثابت کنم جناب قاضی 🙄

در تمام فیلم های تلوزیونی و سینمایی مجرم با صدای بلند این کلمات را فریاد می زند و هر کدام از ما هم باشیم با استرس و هیجان این کلمات را به زبان می آوریم

اما چرا ما به مهندسی صدا در فن بیان نیازمند هستیم؟

آموزش صدا سازی
آموزش صدا سازی

همانطور که در مقاله چند ستاره به فن بیان خود می دهید؟ اشاره کردیم، داشتن فن بیان یک اصل مهم در ارتباط های اجتماعی می باشد.

دانش مهندسی صدا به شما کمک می‌کند همچون نت موسیقی با انواع کلمات بازی کنید.

تمرین کنید

خب اولین تمرین مهندسی صدا در فن بیان همین جمله را بگویید و صدای خود را ضبط کنید. یک بار این جمله را به صورت عامیانه و طرز صبحت کردن خود بیان کنید سپس دوباره جمله را با فرمول زیر تکرار کنید.

۵ کلمه اول را با صدای بالا بگویید، مکث و صدا را پایین ببرید تا ۵ کلمه، دوباره مکث کنید و کلمات را با صدای پایین بکشید، مکث کنید و انتهای کلمات را با صدای هوادار بگید (مکث ها کمتر از ۱ ثانیه باشد).

آموزش فن بیان بهتر
آموزش فن بیان بهتر

و حالا مقایسه کنید ، یک دنیا تفاوت! البته تا آموزش درستی نباشد نمی توانید با تسلط کافی این کار را انجام دهید! حالا هر کلمه را با خود تکرار کنید سفت و محکم و سعی کنید بسته به جهان بینی خود کلمه را به کار ببرید. مثلا بی گناه

بی گناه فردی غمگین و کمی ترسیده است که صدایش می لرزد و پایین است.

حالا شما با شناخت کلمات می توانید صدای مناسب را برای آن کلمه به کار بگیرید. اهمیت مهندسی صدا برای سیاست مداران، مدیران و کارآفرینان بسیار بیشتر است و البته هر فردی که با بیان و صدای خود کار دارد این مهارت را بایستی یاد بگیرد.

مهندسی صدا در فن بیان را بایستی زیر نظر یک استاد حرفه ای و با تمارین خاص آموزش ببینید و سعی کنید از زندگی استفاده کنید و لذت ببرید.