چند ستاره به فن بیان خود می دهید؟

درست صبحت کردن

فن بیان و آموزش درست صبحت کردن امروزه کم کم به یکی از مهم ترین نیاز های بشر و مردمان دنیا تبدیل می شود. اما در حال حاضر فکر می کنید شما چند ستاره به فن بیان خود می دهید؟ در ادامه مقاله در وب سایت مدار به این سوال جالب و مهم می پردازیم.

ستاره اول: صدا و مهندسی

شما بایستی برای درست صبحت کردن ابتدا از همه صدای گرم و پر قدرت و مناسبی داشته باشید! و مهارت کنترل صدا (مهندسی صدا ) در حرف زدن را بدانید ! نداشتن صدای مناسب یا عدم دانش کنترل صدا می تواند از کیفیت فن بیانتان کم کند . ! حتما در یک دوره صدا سازی و مهندسی صدا شرکت کنید و صدای خودتان را ارتقا بدهید !

ستاره دوم: عزت نفس و اعتماد به نفس !

فن بیان بهتر

تا شما عزت نفس (خودباوری ) و اعتماد به نفس (مهارت انجام کاری ) را به دست نیاورید عملا در درست صحبت کردن و تاثیر گذاری ضعف زیادی خواهید داشت !
یکی از مهمترین مهارت ها به دست آوردن عزت نفس کافی، یادگیری مهارت های کلامی است که اعتماد به نفس مناسبی به شما می دهد !

ستاره سوم: سیاست های کلامی

تا زمانی که ندانید کجا ، چه زمانی و چه موقعیتی و با چه فردی چگونه صحبت کنید ! حتی با داشتن عزت نفس کافی یا صدای فوق العاده نمی توانید تاثیر گذار و محبوب شوید !
سیاست های کلامی مهمترین مهارت در مهارت های کلامی است که بسیاری ضعف زیادی در آن دارند !

ستاره چهارم: کنترل احساسات ( هوش هیجانی )

برای بهتر و درست صبحت کردن، ما بایستی یاد بگیریم احساسات خود را کنترل کنیم که اکثر افراد توانایی کنترل احساسات خود را ندارند و نمی توانند مدیریت خود و کلمات را در دست بگیرند !
با مطالعه هوش هیجانی و به دست آوردن این مهارت خاص می توانید فردی کاریزما و قدرتمند دیده شوید !

ستاره پنجم: مهارت گفت و گو و تعامل

درست صبحت کردن
درست صبحت کردن

یاد بگیرید افراد را با تمام عقاید و باور ها و نگاه به زندگی بپذیرید و راهی برای نفوذ به آنها بیابید ! نه خود را پایین تر از دیگران و نه بالا تر از دیگران بدانید ! بایستی بیاموزیم با هر فرد بسته به علایق و دلبستگی هایش ارتباط بگیریم !
همچنین سعی کنیم با رعایت نکات پر اهمیت در سیاست های کلامی بدون هیچ قضاوتی با دیگران گفتگو کنیم و تعامل ایجاد کنیم !

ستاره ششم: هنر ارائه دادن و سخنوری

حال باید بتوانید با داشتن مهارت های صدای خوب، سیاست های کلامی ، کنترل احساسات، گفتگو و تعامل و عزت نفس زیاد هر چیز را در ذهن دارید و یا مطلبی که به آن تسلط و اعتقاد دارید را خوب به زبان بیاورید و به تصویر بکشید !
توانمندی افراد را صبحت کردن و در فن بیان برتر در نحوه سخنوری و ارائه دادن آنها می‌شود پی برد!

برای بهتر حرف زدن مهارت ارائه دادن ، فرمول های سخنوری و دانش زبان بدن بسیار اهمیت دارد .

ستاره هفتم: مطالعه

به میزان مطاله افراد می شود به آنان ستاره هفتم را داد ! مطالعه هدف مند باعث می شود بهتر تحلیل کنید ! دایره لغاتتان را افزایش دهید ! و بتوانید آسان تر با دیگران حرف بزنید و به تواضع و فروتنی بیشتر دست یابید !
مطالعه کنیم و فکر کنید و گرنه چیزی جز طوطی خوش ادا نیستیم !

نویسنده : امیر سرابندی